Lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást. Mit jelent a szív cardiogramja


Hogyan lehet megállapítani a magas vérnyomás okát

A szív ultrahangának értelmezése - Aritmia November A vizsgálat célja A belgyógyászat alapjai 1. Digitális Tankönyvtár A magas alacsonyabb nyomás okai és kezelése - mit kell tennie otthon? Ezek többnyire kiáramlási zörejek, okuk fokozott jobb kamrai telődés és relatív pulmonalis szűkület pulmonalis kiáramlási zörej, a sternum bal széle mellett hallható a legjobban. Kétes esetben az echokardiográfia szabályos.

Kóros szívzörejek Valvularis vagy subvalvularis struktúrák, megnövekedett áramlás, kamratágulat okozta turbulens kóros áramlás okozta zörejek.

Mit mutat a kardiogram hipertónia esetén

Jellegzetességeiket az egyes kóros állapotoknál ismertetjük. Intenzitásuktól függően éppen hallható, halk, mérsékelt és erős zörejekről beszélünk.

lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást

Fontos a légzéskor mély belégzés, kilégzés hallható helyük és erősségük is. A zörejek egy része terhelésre, vagy éppen a testhelyzet változtatására erősödik aszimmetrikus sövényhypertrophia, mitralis prolapsus, vagy Fallot-tetralógia zöreje.

Fontos a zörej jellemzőinek megfigyelése is, például csökkent vagy növekedett frekvenciájú, dörzsölő, zenei karakterű. Elektrokardiográfia és mechanokardiográfia Dr. Préda István Az elektrokardiogram Az elektrokardiogram a szív elektromos tevékenységének grafikus megjelenítése. A szív ultrahangának értelmezése - Aritmia November Elsőként Augustus Waller ábrázolta a szív által kiváltott elektromos feszültségértékeket az emberi mellkas felületén. Einthoven arra a következtetésre jutott, hogy a szív tevékenysége dipoláris jellegű, azaz kiterjedés nélküli pontszerű generátor által gerjesztett potenciálmegoszlásként is leírható a mellkas felületén.

Lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást Einthoven-hipotézis azt feltételezi, hogy a mellkas homogén vezető közeg; a jobb és bal vállra, valamint bal combra felhelyezett végtagelvezetések által alkotott sík egyenlő szárú háromszögként fogható fel, és a szív ennek geometriai középpontjában magas vérnyomás latinul el; a szív által gerjesztett feszültségmegoszlás megfelel annak, amit egy pontszerű kiterjedésű dipólus kelt.

A szív elektromos tevékenységének elmélete az elmúlt száz évben számos újabb megismeréssel bővült. Az újabb nem invazív vizsgálómódszerek echokardiográfia, miért nem magas vérnyomású nikotinsav kardiológia stb.

Az Einthoven által eredetileg javasolt és máig is használatos elvezetésrendszer elemeit mutatja a 4. A Wilson által javasolt mellkasi unipoláris elvezetések 4. Fontosságukat az adja, hogy a praecordialis régióban az elektródák közvetlenül a szív közelében helyezkednek el, ezért a szív által kiváltott feszültségek itt nagyobb eltérésűek és részletesebbek.

Ez elsősorban a bal kamrára és az interventricularis sövényre vonatkozik. Ajánlások a képzéshez Végtagelvezetések és a lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást elektromos tengelye. Az ábra bal oldalán a standard I. Unipoláris megnövelt végtagelvezetések.

Az ábra jobb oldalán az elektródák viszonya a szívhez, valamint a hexaxiális rendszerben elfoglalt helyzetük látható 4. Mellkasi unipoláris praecordialis elvezetések.

Az óra járásával megegyező irányú a rotáció akkor, ha az RV-komplexusok a V5, V6 elvezetésekben is megtalálhatók, illetve az óra járásával ellenkező irányú a rotáció, ha a QR-komplexusok érvényesülnek a V3, esetleg V2 elvezetésekben is Az EKG-elemzés alapjai A mindennapos gyakorlatban lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást EKG-t fényérzékeny papírra rögzítjük.

Az alaperősítés mellett a vízszintes vonalak minden egyes milliméternyi eltérése 0,1 mV feszültséget jelent, azaz 10 mm vertikális eltérés 1,0 mV-ot. Pitvari depolarizáció P-hullám A testfelületi EKG-n megjelenő első zajszint feletti hullám a P-hullám, amely a pitvari depolarizációt jeleníti meg 4.

Normális körülmények között a jobb pitvar ingerületbejövetelének kezdete megelőzi a bal pitvar aktivációját, azonban a kettő a testfelületen egybeolvad. Normál teljesítmény Normális EKG. A standard II. A P-hullám normális időtartama maximálisan 0,11 sec.

lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást

Ha ennél hosszabb, akkor a két pitvar között aszinkron működésről, vagy a jobb, vagy bal pitvar megnagyobbodásáról van szó. Az ingerület innen a lassabb vezetésű és bonyolult szerkezetű atrioventricularis csomóba AV-csomó érkezik.

A P-hullámtól tehát a Q-hullám kezdetéig ami a sövényi szívizom ingerületbejövetele a pitvar-kamrai ingerületterjedés, valamint az AV-csomó, His-köteg és a Tawara-szárak proximalis részének ingerületbejöveteleazaz a PR-szakasz intracardialis eseményei a testfelszínen felvett EKG-n nem láthatók.

A kamrai depolarizáció rendellenességei vonatkozhatnak a kamra ingerületbejövetelének kezdetére például WPW-szindrómaa végére például jobb Tawara-szár-blokka középső és a késői szakaszára bal Tawara-szár-blokkvagy kiterjedhetnek a QRS-komplexus egészére. Élettani körülmények között a QRS-komplexus kezdeti szakasza az intraventricularis aktiváció kezdeti szakaszát képviseli, majd a jobb és a bal kamrai endocardium, a szabad fal és az epicardium aktivációja következik.

Milyen fokú a magas vérnyomás súlyosabb. Magas vérnyomás

A QRS-hullám kezdeti iránya első QRS-vektor a jobb kamra irányába V1 mutat, a továbbiakban azonban a tömegesebb bal kamra ingerületbejövetele határozza meg a depolarizációs hullám kilengésének fő irányát.

A QRS normális jobb kamra irányába mutató kezdeti Q-hulláma septalis Q nem haladja meg a 0,02 sec időtartamot. A QRS-komplexus további része a jobb és a bal kamra szabad falának irányába mutató vektorális erők hatása és ezek kiegyenlítődése következtében elsősorban bal, lateralis, majd posterior irányba mutat.

Időtartama normális körülmények között nem haladja meg a 0,08 sec-ot, a 0,09—0,10 értékek azonban még mint a normális variáns szélső értékei foghatók fel. Ha az intraventricularis vezetési idő mértéke meghaladja a 0,11 sec-ot, akkor jobb vagy bal Tawara-szár-blokkról vagy diffúz intraventricularis vezetési zavarról beszélünk.

A bal kamrai aktivációs idő a QRS-komplexuson belül a Q-hullám kezdetétől a legnagyobb pozitív R-hullám csúcsáig tart az angol nyelvű irodalom az intrinsicoid deflection kifejezést használja erre az időtartamra. Élettani körülmények között a V1-elvezetésben ez maximálisan 35 msec, a V elvezetésekben pedig 55 msec. A bal kamrai aktivációs idő késése kamrai lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást, vagy intraventricularis vezetési zavarra utal. Az intraventricularis vezetési zavar különleges formája a normális AV-junctiót elkerülő pitvar-kamra köteg accessorius köteg, Kent-nyaláb.

Ilyenkor általában a QRS-komplexus kezdetén lassú vezetésű hullám delta-hullám is észlelhető és az A-V vezetési idő a normális 0,12 sec-nál lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást.

Az ST-szegmentum eltérése az alapvonaltól különböző okok miatt alakulhat ki. Ezek a szívizom, elsősorban a subendocardialis réteg működésének károsodása vagy sérülése szívizom-hypoxaemia, -necrosisingervezetési zavar, a bal kamra terhelése vagy túlfeszítése, az elektrolit-háztartás rendellenessége vagy gyógyszerhatás.

ST-hullám-eleváció, jellegzetesen a QRS- és ST-szakasz kötőpontjának J-pont feljebb helyeződése főleg fiatalokon, egészséges körülmények között is előfordul és ilyen esetekben ez az ST-eleváció a frekvencia fokozódására terhelés nem változik. Az ST-eleváció lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást oka a heveny subepicardialis sérülés akut szívizominfarctus, koszorúérspasmusvalamint a pericarditis 4.

A hyperkineticus, normális variánst elsősorban a pericarditises EKG-től kell elkülönítenünk. Heveny pericarditis jellegzetes EKG-eltérései. A standard, unipoláris és mellkasi elvezetésekben is ST-eleváció látható Mivel a kamrai depolarizáció endocardialis-epicardialis fő irányával szemben a kamrai repolarizáció az epicardium felől az endocardium felé halad, ezért a normális élettani T-hullám szintén pozitív irányú.

Kórosnak akkor tekintjük a Lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást, ha az lapos, izoelektromos vagy invertált kivéve azokat az elvezetéseket, amelyekben a T-vektor normálisan is lefelé mutathat.

A T-hullám negativitás gyakori oka az ischaemiás szívbetegség, a kamratúltengés lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást a kamra terhelése strain.

A magas vérnyomás agyi szövődményei Milyen fokú a magas vérnyomás súlyosabb

Negatív T-hullámot okozhatnak elsődleges szívizombetegségek, a depolarizáció sorrendjének kóros megváltozása, elektrolitzavarok és gyógyszerhatás.

Az U-hullám keletkezésében magas vérnyomás és kontroll a hipertónia kockázatának mértéke tulajdonságú subepicardialis sejtcsoport T-sejtek repolarizációjának van szerepe.

Az U-hullám ha megkülönböztethető valamennyi pozitív T-hullámú elvezetésben felfelé irányul. Kimagasló U-hullámot aszinkron nem homogén repolarizáció például ischaemiás szívbetegség, hypokalaemia eseteiben találhatunk, amelyet ilyenkor kórosként értékelünk. A repolarizációs ciklus bradycardia eseteiben is megnyúlhat, U-hullám jelenhet meg, azonban ez nem feltétlenül kóros.

Ez is a repolarizáció inhomogenitására utal, és kamrai arrhythmiára hajlamosít. Fontosabb EKG-eltérések Kamrahypertrophia EKG-jelei A normális EKG kialakulásában elektrofiziológiai törvény az, hogyha a szív mint generátor az adott időpillanat ok ban valamely testfelületi elektróda irányába elektromos töltést közvetít, akkor az elektróda felett pozitív hullám R-hullám jelenik meg 4.

Az eredményeket csak olyan orvos állapíthatja meg, aki teljes körű klinikai képet mutat a betegről.

lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást

Ellenkezőleg, a negatív deflexió Q- vagy S-hullám azt jelenti, hogy az áram fő iránya az észlelő exploráló elektródával ellenkező irányba halad. Ha az elektród pólusa felé néző oldalon az izomtömeg nagyobb, vagy az izom közelebb fekszik az elektródához Coulomb-törvény a generált elektromos áram mennyisége is megnő, és az észlelő elektródán nagyobb feszültségérték alakul ki.

Ezért az ezzel ellentétes oldalon fekvő elektródán mélyebb Q- vagy S-hullám észlelhető tükörkép feszültség. Az EKG keletkezése normális esetben és a bal kamra hypertrophiája esetén. A Holter-tanulmány negatívan befolyásolhatja-e a beteg egészségét? A szív által kiváltott áram endocardialis-epicardialis fő irányban az észlelő elektróda irányába terjed. Feszültségértéke arányos a falvastagsággal és lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást izomtömeg elektródához való közelségével lásd szöveg Ez a két törvény alakítja ki a jobb és bal kamra hypertrophiája esetén lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást EKG-képet.

A bal kamrai elektromos aktivitásának normálisan meglévő túlsúlya a QRS-komplexus kialakításában a jobb kamra hypertrophiája esetén csökken, balkamra-hypertrophiában még hangsúlyosabbá válik 4. A jobb kamra hypertrophiája ezért a QRS-vektor fő irányát a bal és posterior szegmentum felől a jobb és az anterior szegmentumok felé téríti el.

lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást

Ennek következménye az, hogy a hagyományos elvezetéses EKG-n a V1 elvezetésben magas nagyobb mint 0,5 mV R-hullám alakul ki, míg a bal oldali lateralis V elvezetésekben mély, terminális S-hullám jelenik meg.

A kevésbé súlyos jobbkamra-hypertrophia esetekben a V1 elvezetésben az Lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást megtartott de amplitúdója kisebb, mint az R-amplitúdómíg a V elvezetésekben csak sekély terminális S-hullám látható.

A kamrahypertrophia EKG-jeleinek kialakulása. Az R-hullám és az S-hullám ingadozását elsődlegesen a kamratúltengés mértéke, másodlagosan a két kamra egymáshoz viszonyított vastagsága az ábrán nem szerepel határozza meg. Ez a kiegyenlítődés magas vérnyomás okozta hangulat változás minden dipoláris EKG-rendszer sajátja és egyben korlátja A balkamra-hypertrophia elsődleges EKG-jele az, hogy a bal kamra irányába mutató elvezetések R-amplitúdója megnő.

Mi a lényege Ezzel együtt a frontális síkú QRS-tengely balra tolódik, általában 0 és 30 fok között van, ha ennél erősebben balra deviál, már bal mellső hemiblokkról beszélünk. A balkamra-hypertrophia EKG-kórisméje csak az egyén testfelépítésével összhangban értékelhető, mivel fiatal, erőteljes izomzatú, vékony egyénekben — főleg férfiakban — gyakran balkamra-hypertrophia nélkül is megjelenhetnek az ismert bal kamrai QRS feszültség kritériumok.

Előfordulhat, hogy a HEMT-t használó diagnosztika egy másik alkalommal továbbítja. Emellett a diagnózis átadásának oka nem elegendő előzetes vizsgálat az EKG-adatok hiánya, a Holter napi ellenőrzése, laboratóriumi vizsgálati eredmények. Fel kell készülnem a kerékpár ergometriára? A kerékpár ergometria olyan eljárás, amely nem igényel különleges előkészítést.

Ha azonban másodlagos ST- és T-hullám-eltérések is észlelhetők, balkamra-hypertrophia áll fenn. A balkamra-hypertrophia EKG-érzékenysége elmarad az echokardiográfia hasonló, diagnosztikus érzékenységétől. Intraventricularis vezetési zavarok Tawara-szár-blokk A szívizom különleges ingerületvezető rendszere az atrioventricularis csomó AV-csomóHis-köteg, Tawara-szárak és azok elágazásai 4. Ez utóbbiak lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást a subendocardiumban lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást el és a posterobasalis és a posteroseptalis régió kivételével sűrű hálózatot alkotnak.

lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást

Ki mutat holter megfigyelést? Mindez azt feltételezi, hogy a szívizom aktivációs sorrendje jól szabályozott, és a keringő vér kamrai kiáramlásának is ideális feltételeket biztosít. Ennek következménye az, hogy ingerületvezetési zavar esetén a kamrai ingerületvezetés lassul, a QRS-komplexus kiszélesedik. Jobb Tawara-szár-blokk kialakulásának módja és a jellegzetes jobb és bal oldali praecordialis elvezetések A His-köteg két fő ágra, a jobb kamra ingerületvezetését biztosító jobb Tawara-szárra és az interventricularis sövényt és bal kamrát ellátó bal Tawara-szárra oszlik.

A jobb Tawara-szár is végágakra oszlik, így anatómiai értelemben megkülönböztetünk anterior-superior, sövényi és posterior-inferior fasciculust, azonban klinikai szempontból csak részleges inkomplett és teljes komplett jobb Tawara-szár-blokkról beszélünk.

Teljes jobb Tawara-szár-blokk esetében is megkülönböztethetünk centrális és perifériás Wilson- jobb Tawara-szár-blokkot. A teljes jobb Tawara-szár-blokkban a QRS-komplexus szélesebb mint 0,11 sec, a kamrai depolarizációs hullám kezdeti szakasza normális hiszen a bal kamrai vezetés ép, és nagyobb tömege miatt a bal kamra domináns. Épp ezért a szívizominfarctus anterior, septalis és inferior lokalizációira jellegzetes patológiás Q-hullámok ha fennállnak kórjelző értékűek.

A jobb kamrai kórosan megkésett aktiváció miatt a terminális QRS erők előrefelé és jobbra mutatnak. Mindezek lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást V1 elvezetésben magas és széles R-hullám, illetve rSR-komplexus formájában mutatkoznak meg, az I, aVL és V6 elvezetésekben pedig széles, terminális S-hullám látható 4. A perifériás forma Wilson-blokk esetében a V1 elvezetésben az R-hullám nem domináns, a kamrai komplexus rSr jellegű, de a QRS szélessége meghaladja a 0,11 sec-ot.

Részleges jobb Tawara-szár-blokk esetében a V1 elvezetésben rSR-komplexus látható, de a QRS szélessége nem éri el a szárblokk feltételét, azaz a 0,12 sec-ot. Bal Tawara-szár-blokk kialakulásának módja és a jellegzetes jobb és bal oldali praecordialis elvezetések Bal Tawara-szár-blokk esetén a QRS szélesebb mint 0,11 sec, de mivel a sövény, illetve a bal kamra nagyobb részét a bal Tawara-szár látja el a bal anterior, bal septalis és lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást posterior fasciculusra ágazvaezért a QRS kezdeti szakasza is kóros, necrosis jel kóros Q-hullám a QRS kezdeti szakaszán nem látható.

Mellsőfali szívizominfarctusban a V1 mellkasi elvezetésben az anterior aktivációs erők vesztése miatt a normálisan észlelhető kis R-hullám gyakran hiányzik, a V elvezetésekben a széles és csomós QS-komplexus jellegzetes 4. A QRS-komplexus legnagyobb késése a kamrai aktiváció középső és késői fázisában látható, ennek valószínű oka az, hogy a bal kamrai ingerületbejövetel a szívcsúcson keresztül a magas vérnyomás okozza az asztalt vezetésű subepicardialis musculus bulbospinalison keresztül valósul meg, azaz a hátsó fal után a bal lateralis, és legkésőbb a bal oldali anterior-basalis régiók kerülnek ingerületbe.

Bal Tawara-szár-blokkban megkülönböztetünk normális tengelyállást, és bal anterior hemiblokkszerű frontális síkban a bal deviáció nagyobb mint —30 fok bal Tawara-szár-blokkot. Egyes elemzések csak az utóbbit tartják teljes bal Tawara-szár-blokknak, míg a középső tengelyállást részleges formaként értékelik.

A legtöbb bal Tawara-szár-blokk lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást másodlagos T-hullám-eltéréssel jár együtt, épp ezért ebben a kórképben az ST- és T-hullámok viselkedése csak heveny szívizominfarctus STEMI hiperakut lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást segítheti a klinikai kórisme megállapítását.

lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást

Bal Tawara-szár-blokk és sectióval igazolt videók a magas vérnyomásról szívizominfarctus egyidejű jelenléte. A V elvezetésekben az S-hullám csomós, rajta megtöretés látható, mivel a kóros aktiváció csak terminálisan éri el a necroticus területet, azaz az anterobasalis régiót 4. Az akut, szubakut és lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást szívizominfarctusban észlelhető T- ST- és Q-hullám-eltérések. A centrális elhelyezkedésű necrosist a Q-hullám jelzi, körülötte az esetleg reverzibilis laesiót az ST-eleváció, majd a széli zónát ischaemia a negatív T-hullám mutatja Hemiblokk A bal Tawara-szár két fő ágra bal anterior és bal posterior fasciculusilletve ritkábban három ágra oszlik, ez utóbbi esetben önálló bal septalis centromedialis fasciculus is megkülönböztethető.

Lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást

A bal oldali hemiblokk fascicularis blokk olyan ingerületvezetési zavarokat hoz létre, amelyekben a QRS időtartama a normális felső határnál 0,09 sec nagyobb, de a szárblokk szélességét 0,12 sec nem éri el. Az ilyen kórképek gyakran a fogyatékosság oka, a halál. A magas diasztolés nyomás thrombophlebitist okoz Mit kell csinálni otthon Néha a diasztolés indikátorok drámai mértékben nőnek, ha nem gyorsan elhagyták, visszafordíthatatlan hatások léphetnek fel a szervezetben.

Az időben nyújtott elsősegélynyújtás, a gyógyszerek megfelelő kiválasztása segít az artériás indikátorok gyors csökkentésében, javítja a jólétet. Elsősegély Amikor a nyomásnövekedés jelei jelennek meg, le kell feküdniük, pihenniük kell a ruhák minden nyomását, és légáramlást kell biztosítani.

A bal anterior hemiblokk QRS frontális síkú tengelye erősebben balra deviál mint —30 fok elsősorban balkamra-túltengéssel járó lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást fordul elő hypertonia betegség, aortastenosisde létrejöhet mint klinikailag tünetmentes veleszületett forma endocardialis párnahiány mitralis hasadék nélkülvagy mint a koszorúér-sclerosis korai, klinikailag akár tünetmentes megjelenése.

Az ilyen bal deviációt klinikailag az jellemzi, hogy a II. A lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást posterior hemiblokk ritkán fordul elő önálló entitásként, gyakrabban jobb Tawara-szár-blokkhoz társul.

Mi fejleszti a magas vérnyomást, Bagatellizált kellemetlenségek

A WPW-szindrómában szenvedő betegekben a PQ-szakasz a normálisnál rövidebb 0,11 sec, vagy kevesebba QRS kezdeti szakaszán a Kent-nyaláb térbeli elhelyezkedésének megfelelően delta-hullám látható. Akut szívizominfarctus Akut szívizominfarctusban szívizom-ischaemia, -sérülés, majd -elhalás alakul ki 4.

A három, elektropatológiailag is jellegzetes eltérés magas vérnyomás elleni gyógyszerek megelőzése egymás után, egymással átfedésben, vagy akár egyidejűleg is jelen lehet és jól körülhatárolt EKG-eltéréseket hoz létre. A heveny szívizominfarctus korai megjelenése a magas, pozitív T-hullám, amelyet később a T-hullám szempontjából szimmetrikusan invertált T-hullám követ.

Ha az ischaemia a szívizomsejtmembrán egységét is megbontja, sértési potenciál alakul ki. A sértési potenciál elsősorban a subepicardialis réteget érinti, mivel a fő koszorúérágak a subepicardiumban haladnak, ezért a sértési feszültség kialakulását bemutató EKG-elvezetésekben jellegzetes ST-eleváció alakul ki. Az ischaemia és a sértési feszültség együttes jelenléte elevált ST-szegment mellett vagy lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást T-hullámot hiperakut fázisvagy invertált negatív T-hullámot hoz létre az akut és a szubakut szakasz közötti átmenet.

Az aktív sértési feszültség periódus lezárta után 24—72 óra az ST-eleváció megszűnik, a periinfarctusos zónában észlelhető negatív T-hullám azonban még hónapokig fennállhat. A kóros Q-hullám mint necrosis jel idővel sekélyebbé lehetséges-e kardiogrammal meghatározni a magas vérnyomást, akár meg is szűnhet gyakrabban az inferior régiót mutató II.

A valódi hátsó fali posterobasalis infarctus gyakran szövődik inferior szívizomelhalással. A jobb kamrai infarctus mint önálló patológiai entitás ritka. Olvassa el is.