Szent szív spektrum egészsége


Pintérné Fekete Rózsa Lektorálta: dr. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni.

Miért mûködik?

Az utóbbi 25 évben pedig a globális felmelegedés üteme felgyorsult, így évtizedenként elemzések szerint 0. A levegő hőmérséklete csak egyik tényezője a klímaváltozásnak, azonban markánsan mutatja a változás ütemét.

Hogyan mûködik? Egyedi vagy! A táplálkozás spektruma A stresszkezelés spektruma Az irányított meditálás spektruma A mozgás spektruma A koleszterinszint csökkentése a Spektrum-programmal Súlycsökkentés a Spektrum-programmal A vérnyomás csökkentése a Szent szív spektrum egészsége A 2-es típusú magas vérnyomás elleni gyógyszerek megelőzése megelõzése és visszafordítása a Spektrum-programmal 5 6 PPP A szív- és érrendszeri betegségek megelõzése és visszafordítása a Spektrum-programmal A prosztatarák és a mellrák megelõzése és kezelése a Spektrum-programmal II.

A XXI. Az öröklött genetikai információk lehetõséget rejtenek, nem pedig a megváltoztathatatlan jövõt. Sorsunk, életünk, egészségünk alakulását életmódunk, környezetünk, hangulatunk meghatározó módon befolyásolja.

Hippokratész óta keresi, kutatja az orvostudomány az élet titkát. Hosszú szent szív spektrum egészsége vezetett napjaink világváltó szenzációjának, az emberi lét kódját rejtõ örökítõ anyag, a humán genom megismeréséig, szerkezetének leírásáig.

szent szív spektrum egészsége

Jelentõségét, üzenetét napjaink orvostudománya igyekszik a gyakorlat számára értelmezni, hasznosítani. Szinte hihetetlen, hogy a növények, baktériumok, állatok és az ember örökletes üzenete azonos nyelven íródott, a humán genomban a legegyszerûbb lények mûködését biztosító rendszerek nyomai is fellelhetõk.

Az öröklött SORS végzetét mint kõbe vésett üzenetet értelmezték sokáig. Napjaink tudományos szenzációja az örökítõ kromoszómák, gének mûködésének, szerepének egyre részletesebb megismerése. Ezen szent szív spektrum egészsége nemcsak a betegségek, daganatok kialakulásának titkához vezetnek közelebb, de a sejt, közvetve a szervezet megújulása, öregedése, szent szív spektrum egészsége folyamatának megértését is segítik.

Egy Kaliforniában dolgozó orvos 30 éve foglalkozik a leggyakoribb betegségek lefolyásának megfigyelésével. Dean Ornish összefüggést 7 8 PPP talált az életmód és a szívbetegek sorsának alakulása között. A megfigyeléseket tudományos igényû, szervezett, tervezett vizsgálatok követték, és az Ornish csoport a legnevesebb szaklapokban The Lancet, The Journal of the American Medical Association stb.

WTN kurkuma spektrum 120db

A nagy visszhangot kiváltó közlemények után egyre többen érdeklõdtek a téma iránt és csatlakoztak a csoport munkájához. A megfigyelések, közlemények nemcsak az infarktus utáni és prosztatarákos betegek túlélési esélyeinek javulását írták le alapvetõ életmód-változtatás következtében, de beszámoltak a pszichés stressz, lelki bajok meghatározó szerepérõl egyes betegségek létrejötte, sõt halálozási mutatóinak alakulása kapcsán is. A gyorsan elõtérbe kerülõ genetikai kutatások eredményeinek gyakorlati értelmezése a biológia és orvostudomány közös kincsesbányája.

Elõbb a lelki terhelés pszichés stressz és az örökítõ anyag a kromoszóma szerkezete közötti összefüggés lehetõségét vetette fel a pszichológus Epel kezdeményezésére a kiváló biológus Elisabeth Szent szív spektrum egészsége, majd hasonló kapcsolatot mutattak ki az Ornish csoport által gondozott szívbetegek és prosztatarákos betegek immunsejtjeinek genetikai állományában is. Ornish ebben a könyvében foglalta szent szív spektrum egészsége a kutatásával kapcsolatos ismereteket.

A Spektrum mintegy kézenfogva vezeti az olvasót a tudomány és hétköznapi gyakorlat sokszor áttekinthetetlennek tûnõ kapcsolódási területein, segítséget, erõt, biztatást adva a nehéz, önfegyelmet igénylõ életmód-változtatási folyamaton.

Ma már tudjuk, hogy az életmód meghatározó szereppel bír várható egészséges életéveink számának alakulásában. Ornish társszerzõje azon tudományos munkának, amely az élettartam és az öröklött genetikai adottságon túlmutató tényezõk összefüggéseit értelmezi molekulárbiológiai alapokon, a szervezetünket felépítõ sejtek szintjén. Hayflick összefüggést talált az egyes fajok várható élettartama és testi sejtjeik osztódási képessége között.

WTN Kurkuma Spektrum gyógynövény komplex 60db

Az egér sejtjei kb. Ezek az arányok képzõdnek le várható élettartamukban is. Feltételezhetõ tehát, hogy az öregedés hátterében genetikai tényezõk, bizonyos genetikai óra mûködik. Az erre alapuló öregedési elmélet a telomera elmélet. A telomerák az örökítõ anyag, a kromoszómák végén található, azok stabilitásának megõrzésében elengedhetetlenül fontos kupakszerû régiók.

szent szív spektrum egészsége

A telomeráknak valószínûleg szerepük lehet a kromoszómák szerkezetének kialakításában és védelmében. Hayflick szerint a telomera hossza eltérõ a különbözõ fajokban, de adott fajon belül, sejttípustól is függ, illetve adott sejttípus esetében az idõvel is változhat.

szent szív spektrum egészsége

Sejtosztódás során a telomera rövidül, és ha már védõ hatását nem képes kifejteni, a kromoszómák végül összecsapzódnak, kóros sejt képzõdik, vagy a sejt elhal. Elvileg tehát egy adott sejttípusban, az szent szív spektrum egészsége számának függvényében, szent szív spektrum egészsége rövidebb lesz a kromoszóma végén a telomera. Az öregedés lényegében egy olyan természetes folyamat, amellyel igyekszik a szervezet megakadályozni a normál utódsejtektõl eltérõ daganat sejt kialakulását.

A fentiekbõl adódik, hogy a sejtek csak bizonyos számú osztódásra képesek. Mi a helyzet azonban az állandóan osztódó egysejtûekkel vagy a daganatsejtekkel? Ezekben a sejtekben és mint kiderült, a gyorsan szaporodó magzati sejtekben, valamint az õs ivar sejtekben egy különleges enzim, a telomeráz mûködik. A halhatatlanság enzimnek is nevezett telomeráz, a kutatások szerint, lehetõvé teszi a sejtek folyamatos, károsodás nélküli osztódását.

A Nobel-díjas kutatócsoport szerint ez az enzim is szerepet játszik a rákos sejtek diasztolés érték csökkentése osztódási képességének kialakulásában.

Igen valószínû, hogy az elsõ klónozott emlõsállat, a Dolly nevû bárány korai pusztulása is a telomerákkal, illetve azok veleszületett rövidségével kapcsolatos. Ez a klónozás úgy történt, hogy egy bárány petesejtbõl kivették annak magját és a helyére egy felnõtt állat Dolly anyja testi sejtjébõl tõgybõl kivett sejtmagot ültettek. Ezt a lombik bébit hordta ki a vemhes állat. Természetesen a sejtmag tartalmazta az összes genetikai információt, de a kromoszómák telomerái már 9 10 PPP rövidebbek voltak, mint egy valódi embrionális sejt telomerái.

Dolly a kelleténél jóval elõbb mutatta az öregedés jeleit, krónikus ízületi gyulladása és tüdõbetegsége is volt, amelyek egyébként a bárányok idõskori betegségei közé tartoznak, és csak 6 évet élt, miközben a bárányok várható életkora év. Ez bizonyítéka lehet a telomerák hossza és az öregedés közötti összefüggésnek. Mindennapi életünk része a bennünket érõ hatások feldolgozása kapcsán megjelenõ reakció: a stressz. A stressz reakció, természetes és állandó kapcsolat környezetünkkel, mintegy záloga az ön- és fajfenntartás folyamatának.

A környezeti hatások egy részét pozitívan, örömmel, más részét negatív érzelmekkel éljük meg. A világhírû tudós, hazánk szülötte, Selye János írta le a stressz természetes hatásait a biológiai rendszerekben, elsõsorban az emberben.

A környezeti ingerek által kiváltott hatások, öröm, félelem, szorongás, bánat kimutatható biológiai változásokat generál. A tartós feszültség kockázati tényezõ az ember egészsége szempontjából. A ben Nobel-díjjal jutalmazott Elisabeth Blackburn csoportja, a Kaliforniai Egyetem Pszichiátriai Klinikájával együttmûködve krónikus beteg, illetve egészséges gyermeket nevelõ édesanyák körében vizsgálták, hogyan fejti ki hatását a stressz.

szent szív spektrum egészsége

A vizsgált édesanyák, csoportokba osztva, egymás ún. Az egyik csoport éveken át tartó stresszhelyzetben élt, hiszen a beteg gyermek ellátása, ennek a helyzetnek a kezelése folyamatos alkalmazkodási többletterhet jelent. A vizsgálat eredményeként megállapították, hogy a beteg gyermekek édesanyjánál az immunsejtekben kimutatható alacsonyabb telomerázaktivitás és következményes telomerarövidülés volt, ami 9 17 év sejtszintû öregedésnek felelt meg az egészséges gyermekeket nevelõ édesanyákhoz viszonyítva.

szent szív spektrum egészsége

Az öregedés mértéke jelentõs szórást mutatott, de mértéke a stressz-szinttel arányos volt. Azok az édesanyák, akik helyzetüket tartósan kínzónak minõsítették, gyorsabban öregedtek, mint azok, akik el tudták fogadni az igen nehéz élethelyzetet. Hasonló eredményt mutatott az Alzheimer-kóros betegek gondozóinak vizsgálata.

A vizsgálatok alapján a telomerarövidülés a krónikus stresszállapot megélésének biológiai mutatója, ami a pszicho-biológiai kölcsönhatások meggyõzõ modelljének tûnik. A krónikus stressz egészségkárosító hatását közvetett módon olyan magatartásformák közvetítik, mint a dohányzás, a kóros alkoholfogyasztás vagy az étkezési szokások, amelyek rövid távon látszólag csökkentik a feszültséget, míg egészségkárosító hatásuk hosszabb távon nyilvánul meg.

Ezeken a magatartásformákon éppen aktuális stresszoldó funkciójuk miatt nehéz változtatni, mindaddig, amíg az egyénnek nincsenek alternatív konfliktuskezelõ, feszültségoldó stratégiái. Az Ornish-életmódprogram alapján mûködõ Quintess-módszer segít az életmódváltás gyakorlati megvalósításában, alkalmazása megalapozza a magatartásformák változtatásának lehetõségét is. Mivel nehéz, csaknem lehetetlen elkerülni a bennünket érõ testi és lelki szent szív spektrum egészsége, célszerû tudatosan irányítani a stressz kezelését, feldolgozását elkerülendõ a halmazati negatív hatásokat.

A stressz kezelésében a meditáció, jóga, az önmagunkkal való megbékélés, elfogadás bizonyítottan hatékony eszközök. Tapasztalati tény, hogy bár az emberek túlnyomó többsége tudatában van egészségtelen életmódja kockázati jelentõségének, megfelelõ motiváció hiányában képtelen azon érdemben változtatni.

A megélt betegség vagy hozzátartozó, barát egészségproblémája lehetnek a figyelemfelkeltõ, motiváló tényezõk a rögzõdött szent szív spektrum egészsége való kitörésigény megjelenésére.

Belépéshez használhatja a közösségi fiókját is!

Aki már megpróbált leszokni a cigarettáról vagy fogyókúrázni, az tudja, hogy a kezdeti lelkesedés után csökken a motiváció. Az Ornishprogram gyakorlati megvalósítása, annak eredményes kivitelezése önállóan ritkán sikeres.

Néhány éve az életmódváltást segíteni képes, a legújabb tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásában jártas szakemberek olyan mûhelyt hoztak létre, ahol az adott egyén adottságai, problémái, aktuális állapota függvényében célirányos segítséget nyújtanak.

A Quintess-életmódprogram nem egy mindenkire érvényes sablon, hanem személyre szabott segítõ támogatás. A genetikai infor- 11 12 PPP mációk, klinikai állapot, családi és természetes környezeti adottságok, motivációs faktorok figyelembevételével segített életmódváltás célja és eszköze, hogy az eddig örömforrásnak tekintett kockázati tényezõk helyett új, egészséges, életcélt javító, boldog hétköznapok alternatíváját szent szív spektrum egészsége meg.

A kezdetben külsõ segítséggel megtanult technikák, gyakorlatok önálló alkalmazása késõbb élethosszig tartó programmá válhat. Ismert, hogy a táplálkozásnak szerepe van a betegségek létrejötte, az élettartam hossza, a minõségi életévek számának alakulása tekintetében.

A Quintess-programban alkalmazott Ornish-módszer nem tilt, hanem megmagyarázza az összefüggést az egyes tápanyagok és biológiai hatásuk között, az olvasóra bízva a döntés felelõsségét. A legegészségesebbnek tûnõ gyümölcsök, zöldségek, gabonák, és a kockázatosnak mondott zsírok, vörös húsok, étrend-kiegészítõk egymáshoz viszonyított arányának megválasztásával ki-ki egyéni elképzelése szerint dönthet diétája felõl.

Az életmódváltás meglepően hatékonyan védi a szívet

Nemcsak norepinefrin magas vérnyomás esetén táplálék megválasztása, elkészítése, de fogyasztásának módja és ideje is befolyásolja annak biológiai hatását. Szent szív spektrum egészsége könyvben az Egyesült Államok egyik ismert szakácsának, Art Smithnek nemcsak a receptjei, de gyakorlati tanácsai is megtalálhatók. A molekuláris biológia, genetika tudományosan alátámasztott eredményei alapján Dean Ornish megfogalmazta credóját a Spektrumban.

A könyvrõl Bill Clinton amerikai elnök így nyilatkozott: Feleségem, Hilary felkérte dr. Ornisht, hogy konzultálhassunk vele egészségünk és jóllétünk fejlesztése érdekében, valamint hogy képezze a szakácsokat, akik ételeinket készítették a Fehér Házban, a Camp David-i nyaralóban, illetve az elnöki különgépen.

  1. WTN kurkuma spektrum db - Multi-vitamin webáruház és 5 Bio Egészség Biobolt Budapesten
  2. A 10 legjobb szív-egészségügyi tipp
  3. Spektrum-Lab Labordiagnosztika - Home
  4. évi TUKEB üléseken kiadott engedélyek – Egészségügyi Tudományos Tanács
  5. Fizikai gyakorlat magas vérnyomás esetén

Miután követni kezdtem dr. Ornish ajánlásait, jobban éreztem magam és sikerült fogynom is.

szent szív spektrum egészsége

Amint a könyv mutatja, génjeimnek is van esélyük a javulásra. Ha meg akarod tudni, milyen irányba fejlõdhet a gyógyítás a következõ évtizedben, olvasd el ezt a könyvet, még ma! Egyes életmódtényezõk, amelyek bizonyítottan kapcsolhatóak a daganatos és kardiovaszkuláris betegségek kockázatának fokozásához, jelentõsen de úgy tûnik, reverzíbilisen hatnak a telomerák karbantartási rendszerére.

A Spektrum a tudományos eredmények köznapi megfogalmazása a gyakorlat számára. Az életmód-változtatás egyes elemei kölcsönhatásban állnak egymással. A stresszkezelés és -oldás egyeseknek jóga, meditáció vagy játék, sport, mozgás segítségével sikerül, mások a dohányzásba, táplálkozási betegségekbe menekülnek.

Mihály arkangyal meditáció

A telomera- telomeráz-kutatásért ben odaítélt Nobel-díj a Spektrum üzenetének elismerése, hitelesítése, hogy öröklött kromoszómáinkba írt sorsunk kibontása, irányítása saját egyéni lehetõségünk és felelõsségünk. Genetikai adottságunk ismerete human genom program, genetikai vizsgálatokstresszkezelési adottságunk, lehetõségeink irányítása, táplálkozásunk, napi mozgásunk összessége határozza meg egészségi állapotunkat, a szent szív spektrum egészsége egészséges életévek számát.

Az életmódváltás csak akkor tartós és eredményes, ha az nem áldozat, hanem öröm. A Quintess-program az egyes életmódelemek egyénre szabott, optimalizált szervezését, összehangolását hivatott segíteni.

A táplálkozási szokások változtatása nem az örömöt adó finom ételek helyett kevésbé ízletes diétát javasol, hanem olyan alternatív táplálkozást, amely talán a korábbinál is finomabb új anyagokat, ízeket, elkészítési szent szív spektrum egészsége ajánl. A mozgásszegény életmódot nem az aszketikus sportolás, hanem baráti közösségben, társaságban folytatott játék is jelentheti.

A stresszoldás formája lehet egy szép környezetben történõ séta vagy a hullámok látványának öröme. Saját egyéni elképzelésünk, vágyaink megvalósítása, személyiségünk, problémáink elfogadása, pozitív értékelése a cél, amely lehetõségek magas vérnyomás kockázata 3 mit jelent alapját Dean Ornish könyve, gyakorlati kivitelezését Magyarországon a Quintess Healthy Ageing Club Ornish-programja mutatja meg.

A Spektrum januári, keményfedeles angol nyelvû kiadása óta munkatársaimmal két új tanulmányt közöltünk a Preventive Medical Research Institute Megelõzõ Orvoslás Kutató Intézete és a University of California, San Francisco Kaliforniai Egyetem, San Francisco égisze alatt, amelyekben elõször mutatjuk ki, hogy az életmód megváltoztatásával génjeink is megváltoznak.

Ezeket a tanulmányokat két vezetõ tudományos folyóirat publikálta: a Proceedings of the National Academy of Sciences és a The Lancet Oncology. Az elmúlt 30 évben tudományos vizsgálatok sorozatát vezettem, ahol kimutattam, hogy az étrend és az életmód változtatásai a jobb táplálkozás, a stresszkezelési technikák, a mértéktartó tornagyakorlatok és a pszichoszociális támogatás hatalmas változásokat hozhat egészségi és jólléti állapotunkat tekintve.

PPP 1. Dr. Dean Ornish SPEKTRUM. Személyre szabott egészségprogram

A kutatások kimutatták, hogy az említett változások milyen gyorsan bekövetkezhetnek, és az így kialakult mechanizmusok mennyire erõteljesek lehetnek. Minden, általunk vezetett vizsgálat kezdetekor az volt az általános vélemény, hogy célkitûzései megvalósíthatatlanok. A szívbetegség visszafordíthatatlan. Az emberek mindennapi életük során képtelenek életmódjuk átfogó megváltoztatására és annak fenntartására.

A prosztatarák elõrehaladását az étrend és az életmód megváltoz- 14 16 PPP tatása nem tudja befolyásolni. Egészségünk elsõdleges meghatározói a gének, amelyeket nem lehet módosítani. A telomerek hossza nem változtatható meg hangzottak az ellenvetések.

Ugyanakkor minden, amit korábban lehetetlennek gondoltak, valósággá vált.