Ruha Lexikon

A díszmagyar viselet múltja és jelene

A magyar öltözet sokak számára megnyerő volt, így vélte ezt egy belga követ felesége is, aki a következő szavakkal írta le a magyar viseletet:
„Mikor e pompás urakat hétköznapi ruhájukban láttam, csizmásan, valamiféle begombolt nyakravalóval, ingben ritkán, meglehetősen piszkosnak látszottak… Mindenben és mindenütt megmaradt valami a barbárságból.”
Véleménye nem egyedüli volt. A díszmagyar öltözet, főleg a férfiaké, sokszor ellentétes érzelmeket váltott ki az akkori polgárságból, főleg a későbbi emberekből.
Nagy Géza, ismert régész “A magyar viseletek története” cím alatt megjelent összefoglaló munkájában a 19. század közepéig mutatja be a magyar viselet történelmét, ez az időszak volt a „díszruhák virágkora”.
Höllrigl József híres történelemtudós volt az, aki, összegyűjtötte az öltözékeket, azok kiegészítőit, s ezekből 1938-ban kiállítást rendezett.
Közel 700 műtárgyat, többek között ruhákat, különböző metszeteket gyűjtöttek be erre az alkalomra egyházi és magán gyűjteményekből, vidéki múzeumokból és a herceg Batthyány, gróf Almássy és Bánffy kincstárakból. A kiállítás rendezője a 16. századtól kezdve az 19. század végéig a viseletkultúra megmaradt emlékeit kronológiai sorrendbe összeállította. Az öltözetek között többségben szerepeltek a magyar díszruhák is, a koronázási viseletek is láthatóak lettek a közönség számára.
Höllrigl nemsokára újabb műben mutatta be az általa ismert ruha viseleteket. “Régi magyar ruhák”című műben uralkodókhoz kötve mutatta be a viseleteket. E munkában mutatta be a díszmagyar öltözet történetét is. Egyes díszruhadarabok sok művelődéstörténeti és történelmi kiállításon megtekinthetőek. A magyar viselettörténet bemutatásához nagyban hozzájárult az 1979-es kiállítás, amely a Magyar Nemzeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum gyűjteményeinek anyagából állt össze. Az ez utáni időszakban az Iparművészeti Múzeum egy néhány ruhadarabot bemutatott saját gyűjteményéből is. 1994-ben egy újabb kiállításon, a gyűjtemény 29 darabja volt látható.
A díszruha történetével és annak keletkezésével, mondhatjuk, hogy ez idáig egy tanulmány foglalkozott. Az öltözet keletkezésével és elnevezésével kapcsolatban a következő mondat fogalmazható meg: „ A díszmagyar a reformkori szülött, minthogy a neve is mutatja, ami tulajdonképpen nem pontos, mert nem a magyar a díszes, hanem a magyar ruhája.”

Díszmagyar

Viselet az ősmagyarok idején

Őseink ázsiaiból való ruhadarabokat hordtak, azokat is fejlesztették tovább, tehát így Európa térségeiben egyedülálló viselettel jelentek meg. Ruhadarabjaik hazánkban megérték a mostani napokat. A fejlett Európa után a többi földrész is, nem a római és a bizánci tógákat vagy a germán nép szőr- és állatbőr öltözetét, hanem a magyar nép viseletét vettek át. A kazakból származik a zakó, a kazakból lett továbbá az öltöny, a háromnegyedes cipőikből lett az un. mokaszin, a kaftánból pedig a kabát lett, a köpönegből pedig a télikabát és az un. kalpagból lett a kalap. Erről és még sok másról a világ már rég megfeledkezett.

A magyarok öltözete messze tájakon híres volt. Gardézi írata alapján „920 körül, a magyarok ruhája brokáttal, fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyöngyökkel berakottak”. A jólöltözöttség őseinknek mindennapi volt, mivel ez nemcsak az előkelő rétegre, hanem a szabad harcos népre és a köznép rétegeire is jellemző volt. Nem véletlen, hogy több hagyomány szövege írja azt, hogy a magyar nép nagyon gazdag emberek közössége, és vagyonos nép és szembetűnően gazdag. Egyes uralkodók véleménye szerint a magyarok a perzsa-arab divatot követték; ezt megerősítette Ibn Ruszta, akinek véleménye szerint a türkök viselete hasonló volt a mohamedán nép viseletéhez. 1003 körül II. Szilveszter pápa megjegyezte, hogy „van egy nép Európában, a magyar, amely nem európai”. Az ősmagyarok ruházatára jellemző volt, hogy a női és a férfi viselet között aligha volt egy kis különbség. Talán annyi, hogy a női ruhákat finomabb anyagokból készítették.

Ősmagyar

A férfiak viselete

A férfiak és a nők is felálló nyakú inget viseltek, amely kenderből és lenvászonból készült, nem volt rajta disz, ujja fodros volt, leszorítva, úgy, mint a nadrágokon is.
Olyan ruhák is ismertek voltak, amelynek az ingjei teljesen térdig is értek, derekukon nagy övvel voltak átfogva. Gyakran díszítették a ruhákat gombokkal és szalagokkal, sokszor a szalagok a derék átkötésére használódtak. A nők és a férfiak is egyaránt hosszú alsónadrágot viseltek, amely kenderből van lenből is, készülhetett.
Hidegben nemcsak egy, hanem több alsóruhát is felvettek. A felsőruha alatt is volt alsóruha. Ezt a fajta ruhaviselési módot ők hozták be Európába. Erről a viseletről már a régi források is említést tettek. Az alsónadrágot is zsineggel a derekukon fogták össze és kötötték meg.
A férfiak viseletéhez tartozott a bő nadrág, amit csizmába vagy a mokaszinba húztak bele. Ez kecskebőrből készült akkoriban. A posztó csak majd később jön divatba és nem is a magyaroknál, hanem a székelyeknél.
A férfiak felsőruha textilből vagy bőrből készült, hosszú ujjú volt, derékon átkötött. Ismert volt a kaftán és az ujjas kabát, amelyet rávarrt nemesfémekkel és lemezekkel díszítettek.
Ezt a kabátot vagy gombosra csinálták vagy két szárnyas volt, és övvel kötötték össze.
A kaftán kétoldalt és hátul is fel volt vágva. Ennek az lehetett az oka, hogy harc és lovaglás közben ne zavarja a viselőjét. Ennek a kabátnak az elnevezése szkíta kabát volt a tudósok szemében.

Őseink világa, női viseletek

Jellemző volt az ázsiai népre abban az időben, hogy férfiakhoz hasonlóan öltöztek. Ez nem minden nép szemében volt úgymond „közkedvelt”, visszataszítónak tartották egyes népek.
A felső-viselet a nők körében is vagy gombos vagy összekötött volt, ugyanúgy felvágva oldalt és hátul is , mint a férfiaknak, erre került rá egy köpenyszerű ruhadarab.
A női felsőruha a térdet is eltakarta, esetleg gyöngyökkel vagy más ékszerekkel díszítették.
A nők felsőruhája minden esetben egyforma volt, lehette az gazdagabb vagy szegényebb nő. Csak abban látszott meg a különbség, hogy mennyire volt díszes az adott felsőruha.
A szegényebb nép nem díszítette nagyon a ruháját és nem is a legfinomabb anyagból készült. Ők a ruháikat saját kezűleg készítették el otthon, többnyire vastag vászonból és lenből, vagy esetleg gyapjúból.
A nők is hordtak alsóruhákat. A női alsóruházat legfontosabb darabja volt, az un. pendely, amely derékon meg volt kötve, és a két oldalán összevarrva. Mint egyedüli ruhadarab, akkor nyert teret magának, amikor a hosszú inget felváltotta a csak derékig érő ing.
Az 1200-as évek végére a pendely, már mint alsószoknya szerepelt a nők életében, gyakran egy kötényt kötöttek rá.
A nők gyakran viseltek koronás pártákat is. Erről tanúskodnak a honfoglalás idejéből feltárt sírok.
Hajukban a lányok és a nők gyöngyöt és különböző karikákat viseltek. Erre a következtetésre a feltárt női sírok alapján jutottak a régészek. Arra is fény derült a sírok alapján, hogy a nők is viseltek övet, ezzel került rögzítésre a felsőruhájuk. Ezt a viseletet sok népcsoport megőrizte a hagyományaikban. Ezen népcsoportok közül a kalotaszegi és a torockói emelkedik ki.
A női lábbeli majdnem hogy pont olyan volt, mint a férfiaké. Hosszú szárú csizmát viseltek a nők is és a férfiak is egyaránt. A csizmának felhajló orra volt és puha talpa.
Az sem kizárt, hogy a honfoglalás kori nép már ismerhette az olyan csizmát, amelynek sarka volt. A női és a férfi csizmákat is leggyakrabban bőrből varrták. De a bőrcsizmákon kívül ismertek voltak más anyagból készített lábbelik is. Nagy jelentőséggel bírtak a színek is a női csizmák megválasztásánál. Erre a népi szólásokból és mondásokból lehet következtetni, pl:
„Piros csizma táncba való, sárga csizma sárba való”!

Ruha kiegészítők

A magyar női ruha sokkal díszesebb volt, mint pl. a férfiak viselete. A következő díszítési módok voltak a legismertebbek: pitykékkel és gyöngysorokkal, préselt rozettákkal díszítették a leggyakrabban a kabátaikat. A derekukon is csüngős díszeket viseletek. A nők a pártákat a fejükön szintén díszítették főleg selyemmel és brokátokkal.
A csizmájuk szintén díszes kicsi szögekkel volt kiverve. A régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy ékszerekben is gazdagabbak voltak, mint a férfiak. De természetesen a ruhán többet hordtak, mint magukon a nők. Ennél fogva mondhatjuk azt, hogy más európai népekhez képest a magyarok nem túl sok ékszert viseltek.
De természetesen a magyar nők is viseletek fülbevalókat, nyakláncokat, karpereceket és gyűrűket is. Sőt a nők nyergei díszesebbek voltak a férfiakénál. A sírok alapján megállapítható az is, hogy a magyar nők is a hajukban viseltek ékszereket, pl. átfúrt pénzérméket, stb. A nők és a férfiak számára az ékszereket ugyanazok a mesterek készítették, mégis, látszólag nagy különbséggel.
A növényi és állati motívumokat is többnyire csak a nők viselték ruházatukon.
Még egy érdekes dolog őseinkről!
A leigázott és meghódított népek ékszereit, sohasem vették magukra, nem viselték, csak más ékszerek elkészítéséhez szolgáltak alapanyagul.
Erre bizonyíték az, hogy más népektől származó ékszerek sohasem kerülte elő az ásatások során, csak is magyar ékszerek. Saját jelképrendszerrel rendelkeztek és saját ötvösmestereik voltak.

Népviselet történet

A magyar népviselet alatt a paraszti társadalom öltözködési szokásaira szoktunk gondolni. A nemesi és a polgári viselet ettől teljesen eltér, egyrészt a ruhaanyag minőségét, másrészt a díszítését és kiegészítői tekintve. De emellett a paraszti viselet mindig szeretett volna hasonlítani a polgári és nemesi rétegek öltözködési szokásaihoz. A folyamat a 19. század végétől csak még erőteljesebb lett, megjelennek különböző alapanyagok a ruhák elkészítéséhez.
A népviselet sokkal több, mint egy ruhakollekció összesség. Persze ez tájrészenként változó, de a hozzáértő ember az öltözetből mindent ki tud olvasni, a viselője életéről és múltjáról. A fejkendők és a színek alapján megállapítható, hogy viselője még szabad vagy esetleg férjezett-e, vagy talán özvegy, sőt még az is, hogy hány gyermeke van. A ruházat színe és szabása utal viselőjének korára, vallási hovatartozására, férfiaknál foglalkozásukra (pl. a pásztorok, kondások).